Netwerk voor kind- en jeugdhulpverlening

Alphense Kind –en Jeugdhulpverlening ( AKJNetwerk) is een netwerk van
vrijgevestigde praktijken in Alphen aan den Rijn en omstreken.
We leveren diverse vormen van psychosociale hulp aan kinderen en jeugdigen
waaronder Basis- en Specialistische JeugdGGZ alsmede individuele
baby- en kindertherapie en gezinstherapie. Soms valt de hulp onder de Jeugdwet.
Dan wordt het vergoed door GO! voor jeugd die in Alphen aan den Rijn
en Kaag en Braassem de uitvoering doet van deze Jeugdwet.
In andere gevallen is er (gedeeltelijk) vergoeding mogelijk vanuit de
aanvullende zorgverzekering.
De leden van het AKJ netwerk zijn tevens te consulteren door de Praktijk Ondersteuning Huisarts GGZ Kind & Jeugd.

Missie en visie
Het netwerk heeft een visiestuk ontwikkeld waarin wij onszelf presenteren.
We hebben zorgpaden ontwikkeld voor  aandachtsproblemen, trauma en systeemtherapie

Deelname AKJnetwerk
Veel zorgverleners zijn geïnteresseerd in ons netwerk. Onze bekendheid groeit en dat juichen wij natuurlijk toe. Het aantal verzoeken tot aansluiting groeit daarmee evenredig.
Als u geïnteresseerd bent kunt u uw naam en gegevens aan ons mailen: naam praktijk, adres en BIG of SKJ registratie op het niveau van Postmaster.
Een van deze registraties is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan ons netwerk.
Daarnaast laten we meewegen dat nieuwe expertise iets toevoegt aan ons netwerk.

Veranderingen als gevolg van stelselwijziging
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente de verantwoordelijk voor alle jeugdhulp,
kinderbescherming en jeugdreclassering van 0 – 18 jaar.
Hierdoor zijn kinderen en jeugdigen met psychische en/of sociaal-emotionele  problemen
voor de organisatie en vergoeding van psychische zorg aangewezen op de gemeente.
De vrijgevestigde kinder –en jeugdpsychologen, systeemtherapeuten, kindertherapeuten
en orthopedagogen uit Alphen aan den Rijn en omstreken hebben zich daarom
verenigd in een netwerk. Binnen het netwerk werken we aan deskundigheidsbevordering,
werken we samen aan gezamenlijke producten en verwijzen we door naar elkaar vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het netwerk geeft sinds april 2017 een Nieuwsbrief uit. Wilt u die ontvangen geeft u dan via onderstaand mailadres uw interesse aan dan nemen we u op in de lijst.
Het AKJ-netwerk werkt nauw samen met GO! voor jeugd, die uitvoerder is van de jeugdhulp namens de  gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Uitgangspunten voor het netwerk:
– Belang van de “eigen kracht” en het “sociaal netwerk” van de hulpvrager
– Aandacht voor kosteneffectiviteit
– Individuele deelnemers kunnen een wachtlijst hebben maar binnen het
AKJ netwerk kunt u altijd binnen 1 à 2 weken terecht
– Wilt u zien waar het AKJnetwerk een ster in is ? Bekijk dan onze presentatie

Alle aangesloten zorgaanbieders bij elkaar
Kijk op deze pagina voor een lijst met zorgaanbieders in de regio en hun specialisaties.