Netwerk voor kind- en jeugdhulpverlening

Alphense Kind –en Jeugdhulpverlening ( AKJNetwerk) is een netwerk van
vrijgevestigde praktijken in Alphen aan den Rijn en omstreken.
Wij voorzien met name in de Generalistische basis GGZ.
Daarnaast zijn wij te consulteren door Praktijk Ondersteuning Huisarts GGZ Kind & Jeugd.

Missie en visie
Vooruitlopend op ontwikkelingen in de gemeente Alphen a/d Rijn voor 2017 heeft het
netwerk een visiestuk ontwikkeld waarin wij onszelf presenteren.
We hebben zorgpaden ontwikkeld voor  aandachtsproblemen, trauma en systeemtherapie

Deelname AKJnetwerk
Veel zorgverleners zijn geïnteresseerd in ons netwerk. Onze bekendheid groeit en dat juichen wij natuurlijk toe. Het aantal verzoeken tot aansluiting groeit daarmee evenredig.
Echter, gezien de ontwikkelingen bij de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voor de jeugdhulp 2017 laten wij op dit moment geen nieuwe praktijken toe tot ons netwerk. Wel kunt u uw naam en gegevens aan ons mailen: naam praktijk, adres en BIG of SKJ registratie.
Een van deze registraties is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan ons netwerk.

Anticiperend op de veranderingen als gevolg van stelselwijziging

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp,
kinderbescherming en jeugdreclassering.
De psychologische en psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
wordt niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed.
Hierdoor zijn kinderen en jeugdigen met psychische en/of sociaal-emotionele  problemen
voor de organisatie en vergoeding van psychische zorg aangewezen op de gemeente.
De vrijgevestigde kinder –en jeugdpsychologen, systeemtherapeuten, kindertherapeuten
en orthopedagogen uit Alphen aan den Rijn en omstreken hebben zich daarom
verenigd in een netwerk. Binnen het netwerk werken we aan deskundigheidsbevordering,
werken we samen aan gezamenlijke producten en verwijzen we
door naar elkaar vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het AKJnetwerk werkt nauw samen met de Jeugd- en Gezinsteams van de gemeente.
Daarnaast wordt een aantal deelnemers vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.

Uitgangspunten voor het netwerk:
– Belang van de “eigen kracht” en het “sociaal netwerk” van de hulpvrager
– Aandacht voor kosteneffectiviteit
– Individuele deelnemers kunnen een wachtlijst hebben maar binnen het
AKJ netwerk kunt u altijd binnen 1 à 2 weken terecht
– Wilt u zien waar het AKJnetwerk een ster in is ? Bekijk dan onze presentatie

Alle aangesloten zorgaanbieders bij elkaar
Kijk op deze pagina voor een lijst met zorgaanbieders in de regio en hun specialisaties.